22 Oktyabr 2019

Markaziy bank qayta moliyalash stavkasini 16 foiz darajasida o‘zgarishsiz qoldirildi

Markaziy bank Boshqaruvining 2019 yil 19 oktyabrdagi qarori bilan qayta moliyalash stavkasi yillik 16 foiz darajasida o‘zgarishsiz qoldirildi.

Mazkur qarorni qabul qilishda iqtisodiyotda inflyasiya va inflyasion kutilmalar dinamikasining saqlanib qolishi, bir martalik inflyasion shoklarning yuzaga kelishi sharoitida foiz stavkalarini yanada oshirishda xorijiy valyutadagi kreditlar o‘sishi hamda kredit bozorida segmentasiyaning kuchayishi borasidagi ayrim xavotirlarning mavjudligi va tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta’minlash vazifalarini inobatga olib, ehtiyotkorona yondashuvni qo‘llash zaruriyatidan kelib chiqildi.

Joriy yilning dastlabki 7 oyida iqtisodiyotda inflyasion jarayonlar bazaviy prognoz ssenariysiga asosan rivojlanib bordi. Mazkur ssenariyda iste’mol narxlarining yillik o‘sish prognozi 13,5-15,5 foiz oralig‘ida bo‘lishi nazarda tutilgan edi.

Lekin, joriy yilning III choragida muqobil ssenariyda nazarda tutilgan alohida inflyasion xatarlar vujudga keldi va inflyasiyaning tezlashishiga sabab bo‘ldi.

Bugungi kunda Markaziy bank qayta moliyalash stavkasi milliy valyutadagi depozitlar va kreditlar bo‘yicha ijobiy real foiz stavkalarini ta’minlab beruvchi, iqtisodiyot uchun maqbul darajada shakllangan.

Kreditlash sur’atlarining yanada mo‘’tadillashishini, shuningdek oldinroq vujudga kelgan inflyasion xatarlar (ish haqi va pensiyalarning indeksasiya qilinishi, elektr energiyasi va gaz tariflarining ko‘tarilishi, so‘m deval’vasiyasi)ni hisobga olgan holda yil oxirigacha inflyasiyaning sekinlashishi va bazaviy prognoz koridorning 15,5 foizli yuqori chegarasiga yaqin darajada shakllanishi kutilmoqda.