Korxonalar

Saralash:
Narx bo'yicha
Alifbo
Setka
LOT №OCT-18-01
Joylashuvi Toshkent viloyati
Investitsiya miqdori $ 26 000 000
LOT №OCT-15-01
Joylashuvi Namangan viloyati
Investitsiya miqdori $ 300 000
LOT №OCT -03-01
Joylashuvi Toshkent shahri
Investitsiya miqdori $ 85 000
LOT №lOT № AUG-1-1
Joylashuvi Toshkent shahri
Investitsiya miqdori $ 6 000 000
LOT №JUNE-05-01
Joylashuvi Toshkent viloyati
Investitsiya miqdori $ 5 000 000
LOT №MAY-28-01
Joylashuvi Qashqadaryo viloyati
Investitsiya miqdori $ 500 000
LOT №MAY-15-01
Joylashuvi Toshkent shahri
Investitsiya miqdori $ 1 000 000
LOT №MAY-15-03
Joylashuvi Xorazm viloyati
Investitsiya miqdori $ 500 000
LOT №MAY-15-04
Joylashuvi Samarqand viloyati
Investitsiya miqdori $ 30 000 000
LOT №MAY-15-02
Joylashuvi Surxondaryo viloyati
Investitsiya miqdori $ 3 000 000
LOT №MAY-13-01
Joylashuvi Samarqand viloyati
Investitsiya miqdori $ 200 000
LOT №MAY-12-01
Joylashuvi Toshkent viloyati
Investitsiya miqdori $ 20 000 000
LOT №APR-16-01
Joylashuvi Navoiy viloyati
Investitsiya miqdori $ 10 000 000
LOT №MARCH-28-01
Joylashuvi Sirdaryo viloyati
Investitsiya miqdori $ 5 000 000
LOT №№AUG -08-1
Joylashuvi Qoraqalpog'iston Respublikasi
Investitsiya miqdori $ 9 400 000
LOT №JUNE-16-1
Joylashuvi Jizzax viloyati
Investitsiya miqdori $ 1 500 000
LOT №№ JUNE-03-2
Joylashuvi Toshkent viloyati
Investitsiya miqdori $ 2 500 000
LOT №JUNE-03-1
Joylashuvi Toshkent viloyati
Investitsiya miqdori $ 200 000
LOT №№ MAY-30-1
Joylashuvi Sirdaryo viloyati
Investitsiya miqdori $ 100 000
LOT №MAY-10-01
Joylashuvi Buxoro viloyati
Investitsiya miqdori $ 1 000 000
LOT №JAN-06-1
Joylashuvi Toshkent shahri
Investitsiya miqdori $ 1 200 000
LOT №AUG-20-1
Joylashuvi Toshkent viloyati
Investitsiya miqdori $ 16 000 000
LOT №AUG-12-1
Joylashuvi Toshkent shahri
Investitsiya miqdori $ 300 000
LOT №№ AUG-08-1
Joylashuvi Toshkent shahri
Investitsiya miqdori $ 3 000 000
LOT №JUL-24-1-1
Joylashuvi Surxondaryo viloyati
Investitsiya miqdori $ 3 000 000
LOT №Лот № JAN-13-1-1
Joylashuvi Toshkent viloyati
Investitsiya miqdori $ 250 000
LOT №№ JAN-7-1-1
Joylashuvi Xorazm viloyati
Investitsiya miqdori $ 50 000
LOT №SEP-27-1
Joylashuvi Toshkent shahri
Investitsiya miqdori $ 500 000
LOT №MARCH-18-01
Joylashuvi Toshkent viloyati
Investitsiya miqdori $ 15 000 000
LOT №MARCH-26-1
Joylashuvi Qoraqalpog'iston Respublikasi
Investitsiya miqdori $ 80 000
LOT №APR-17-1
Joylashuvi Andijon viloyati
Investitsiya miqdori $ 2 000 000
LOT №JAN-14-16
Joylashuvi Xorazm viloyati
Investitsiya miqdori $ 500 000
LOT №JAN-14-15
Joylashuvi Xorazm viloyati
Investitsiya miqdori $ 150 000
LOT №JAN-14-14
Joylashuvi Xorazm viloyati
Investitsiya miqdori $ 400 000
LOT №JAN-14-13
Joylashuvi Samarqand viloyati
Investitsiya miqdori $ 190 000
LOT №JAN-14-12
Joylashuvi Qoraqalpog'iston Respublikasi
Investitsiya miqdori $ 10 000
LOT №JAN-14-11
Joylashuvi Qoraqalpog'iston Respublikasi
Investitsiya miqdori $ 1 500 000
LOT №JAN-14-7
Joylashuvi Qoraqalpog'iston Respublikasi
Investitsiya miqdori $ 500 000
LOT №JAN-14-6
Joylashuvi Qoraqalpog'iston Respublikasi
Investitsiya miqdori $ 6 000
LOT №JAN-14-5
Joylashuvi Qoraqalpog'iston Respublikasi
Investitsiya miqdori $ 10 000
LOT №JAN-14-4
Joylashuvi Qoraqalpog'iston Respublikasi
Investitsiya miqdori $ 20 000
LOT №JAN-14-3
Joylashuvi Qoraqalpog'iston Respublikasi
Investitsiya miqdori $ 12 000
LOT №JAN-14-2
Joylashuvi Qoraqalpog'iston Respublikasi
Investitsiya miqdori $ 150 000
LOT №JAN-14-1
Joylashuvi Qoraqalpog'iston Respublikasi
Investitsiya miqdori $ 1 500 000
LOT №JAN-11-3
Joylashuvi Samarqand viloyati
Investitsiya miqdori $ 1 875 000
LOT №JAN-14-9
Joylashuvi Qoraqalpog'iston Respublikasi
Investitsiya miqdori $ 250 000
LOT №JAN-14-8
Joylashuvi Qoraqalpog'iston Respublikasi
Investitsiya miqdori $ 250 000
LOT №JAN-14-10
Joylashuvi Qoraqalpog'iston Respublikasi
Investitsiya miqdori $ 12 000
LOT №JAN-11-2
Joylashuvi Qoraqalpog'iston Respublikasi
Investitsiya miqdori $ 12 000
LOT №JAN-11-1
Joylashuvi Qoraqalpog'iston Respublikasi
Investitsiya miqdori $ 500 000
LOT №JAN-10-14
Joylashuvi Qoraqalpog'iston Respublikasi
Investitsiya miqdori $ 2 000
LOT №JAN-10-13
Joylashuvi Qoraqalpog'iston Respublikasi
Investitsiya miqdori $ 100 000
LOT №JAN-10-12
Joylashuvi Qoraqalpog'iston Respublikasi
Investitsiya miqdori $ 12 000
LOT №JAN-10-11
Joylashuvi Qoraqalpog'iston Respublikasi
Investitsiya miqdori $ 1 200 000
LOT №JAN-10-10
Joylashuvi Namangan viloyati
Investitsiya miqdori $ 100 000
LOT №JAN-10-9
Joylashuvi Qoraqalpog'iston Respublikasi
Investitsiya miqdori $ 1 000 000
LOT №JAN-10-8
Joylashuvi Qoraqalpog'iston Respublikasi
Investitsiya miqdori $ 250 000
LOT №JAN-10-7
Joylashuvi Jizzax viloyati
Investitsiya miqdori $ 50 000
LOT №JAN-10-6
Joylashuvi Qoraqalpog'iston Respublikasi
Investitsiya miqdori $ 225 000
LOT №JAN-10-5
Joylashuvi Jizzax viloyati
Investitsiya miqdori $ 30 000
LOT №JAN-10-4
Joylashuvi Jizzax viloyati
Investitsiya miqdori $ 50 000
LOT №JAN-10-3
Joylashuvi Xorazm viloyati
Investitsiya miqdori $ 1 000 000
LOT №JAN-10-2
Joylashuvi Xorazm viloyati
Investitsiya miqdori $ 150 000
LOT №JAN-10-1
Joylashuvi Xorazm viloyati
Investitsiya miqdori $ 60 000
LOT №JAN-9-7
Joylashuvi Namangan viloyati
Investitsiya miqdori $ 200 000
LOT №JAN-9-6
Joylashuvi Namangan viloyati
Investitsiya miqdori $ 50 000
LOT №JAN-9-5
Joylashuvi Xorazm viloyati
Investitsiya miqdori $ 40 000
LOT №JAN-9-4
Joylashuvi Xorazm viloyati
Investitsiya miqdori $ 200 000
LOT №JAN-9-3
Joylashuvi Xorazm viloyati
Investitsiya miqdori $ 200 000
LOT №JAN-9-2
Joylashuvi Xorazm viloyati
Investitsiya miqdori $ 1 500 000
LOT №JAN-9-1
Joylashuvi Jizzax viloyati
Investitsiya miqdori $ 20 000
LOT №JAN-8-6
Joylashuvi Xorazm viloyati
Investitsiya miqdori $ 100 000
LOT №JAN-8-5
Joylashuvi Xorazm viloyati
Investitsiya miqdori $ 100 000
LOT №JAN-8-4
Joylashuvi Xorazm viloyati
Investitsiya miqdori $ 150 000
LOT №JAN-8-3
Joylashuvi Namangan viloyati
Investitsiya miqdori $ 1 000 000
LOT №JAN-8-2
Joylashuvi Namangan viloyati
Investitsiya miqdori $ 3 000 000
LOT №JAN-8-1
Joylashuvi Namangan viloyati
Investitsiya miqdori $ 1 200 000
LOT №JAN-4-6
Joylashuvi Jizzax viloyati
Investitsiya miqdori $ 6 000
LOT №JAN-4-5
Joylashuvi Navoiy viloyati
Investitsiya miqdori $ 100 000
LOT №JAN-4-4
Joylashuvi Navoiy viloyati
Investitsiya miqdori $ 1 000 000
LOT №JAN-4-3
Joylashuvi Navoiy viloyati
Investitsiya miqdori $ 180 000
LOT №JAN-4-2
Joylashuvi Navoiy viloyati
Investitsiya miqdori $ 50 000
LOT №JAN-4-1
Joylashuvi Navoiy viloyati
Investitsiya miqdori $ 60 000
LOT №DEC-27-3
Joylashuvi Navoiy viloyati
Investitsiya miqdori $ 500 000
LOT №DEC-27-2
Joylashuvi Buxoro viloyati
Investitsiya miqdori $ 80 000
LOT №DEC-27-1
Joylashuvi Navoiy viloyati
Investitsiya miqdori $ 1 700 000
LOT №DEC-25-2
Joylashuvi Samarqand viloyati
Investitsiya miqdori $ 3 186 200
LOT №DEC-25-1
Joylashuvi Toshkent shahri
Investitsiya miqdori $ 6 100 000
LOT №DEC-24-17
Joylashuvi Buxoro viloyati
Investitsiya miqdori $ 15 000
LOT №DEC-24-16
Joylashuvi Buxoro viloyati
Investitsiya miqdori $ 120 000
LOT №DEC-24-15
Joylashuvi Surxondaryo viloyati
Investitsiya miqdori $ 100 000
LOT №DEC-24-14
Joylashuvi Surxondaryo viloyati
Investitsiya miqdori $ 700 000
LOT №DEC-24-13
Joylashuvi Toshkent viloyati
Investitsiya miqdori $ 1 500 000
LOT №DEC-24-12
Joylashuvi Toshkent shahri
Investitsiya miqdori $ 1 500 000
LOT №DEC-24-11
Joylashuvi Surxondaryo viloyati
Investitsiya miqdori $ 13 000
LOT №DEC-24-10
Joylashuvi Surxondaryo viloyati
Investitsiya miqdori $ 80 000
LOT №DEC-24-9
Joylashuvi Surxondaryo viloyati
Investitsiya miqdori $ 250 000
LOT №DEC-24-8
Joylashuvi Surxondaryo viloyati
Investitsiya miqdori $ 18 000
LOT №DEC-24-7
Joylashuvi Surxondaryo viloyati
Investitsiya miqdori $ 100 000
LOT №DEC-24-6
Joylashuvi Surxondaryo viloyati
Investitsiya miqdori $ 500 000
LOT №DEC-24-5
Joylashuvi Surxondaryo viloyati
Investitsiya miqdori $ 40 000
LOT №DEC-24-4
Joylashuvi Surxondaryo viloyati
Investitsiya miqdori $ 70 000
LOT № DEC-24-3
Joylashuvi Surxondaryo viloyati
Investitsiya miqdori $ 20 000
LOT №DEC-24-2
Joylashuvi Surxondaryo viloyati
Investitsiya miqdori $ 73 000
LOT №DEC-24-1
Joylashuvi Surxondaryo viloyati
Investitsiya miqdori $ 6 500