O’zbekiston Liberal-demokratik partiyasi

2003 yil 3 dekabr – O’zbekiston Liberal-demokratik partiyasi O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida ro’yxatga olindi. 2016 yil 9 dekabr – O’zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi O’zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi Natijalar bo’yicha yig’ilish bo’lib o’tdi.

Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati – O’zbekiston Liberal-demokratik partiyasidan nomzod Shavkat Mirziyoyevga 15 million 906 724 saylovchi, yoki ovoz berishda ishtirok etganlarning 88,61 foizi ovoz bergan. «Partiyaning fikriga ko’ra, mulk – ozodlikning eng yuqori kafolati, barcha inson huquqlarining manbai, fuqarolarni himoya qilish uchun asosdir. Liberal, adolatli va erkin fuqarolik jamiyati shakllanishi bozor iqtisodiyoti bilan bevosita bog’liq. Iqtisodiy erkinliksiz siyosiy, ijtimoiy va madaniy erkinlik bo’lishi mumkin emas. Mulk munosabatlari masalasi yangi ijtimoiy-iqtisodiy tizimni yaratishda katta ahamiyatga ega. Bu muammoning ta’rifi va uni davlatning siyosiy va ijtimoiy tizimiga ta’siri natijasida hal qilish. Davlat xususiy mulkdorning qonuniy manfaatlarini himoya qilishi, har bir shaxs o’z mol-mulkini ko’paytirishi uchun sharoit yaratishi kerak «.